Програма Топъл обяд
Програма ''Топъл обяд'' подпомага ученици в неравностойно положение и техните родители
Днес Партньорската мрежа за благотворителност на БЧК обединява 21 компании от корпоративния сектор
С всеки от партньорите БЧК провежда съвместни социални кампании, а с набраните средства подпомага уязвими групи от българското общество