Ден на първата помощ
Преди сто и петдесет години, битка в Северна Италия създаде една идея, която впоследствие промени света. На 24 юни 1859 г. Анри Дюнан, млад търговец от Женева става свидетел на ужасяващи страдания и агонии след битката при Солферино. Той мобилизира доброволци, за да осигурят първа помощ за всички ранени, независимо от тяхната националност. Необходимостта от хуманитарна дейност днес все още е от жизненоважно значение, така както е било и през 1859.
От 2000 г. насам всяка втора събота на м. септември се отбелязва Световният ден на първата помощ.
На този ден в 12.00 ч на обяд всички участници в събитието се хващат за ръце и образуват човешка верига, която символизира елементите на първата помощ.

Всички ние в различна степен сме уязвими и попадаме в рискови ситуации. Затова е важно предварително да се научим да оказваме първа помощ и по този начин да спасим човешки живот.