Курс за напреднали
Курс първа долекарска помощ за напреднали

От 2005 година БЧК започна провеждането на специализирани курсове по първа долекарска помощ за напреднали. Програмата за обучение е 80 учебни часа и включва теоретични лекции и практически упражнения в рамките на 10 работни дни. Курсът е предназначен за граждани, които вече са преминали основно обучение по първа помощ и за хора с рискови професии, пожарникари, пътни полицаи, шофьори на линейки и др.

Обучението е съобразено със специфичните особености на рисковите професии и мерките за предотвратяване на опасностите.

На курсистите се предоставя учебно ръководство.

Курсовете се провеждат в НУЛЦ на БЧК - Лозен


За контакт:
Атанас Стефанов
тел. 992 68 14
мобилен: 0889 60 12 60

Огнян Иванов
тел. 992 68 14
мобилен: 0880 60 12 20