Курс за родители и учители
Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца

Курсът е предназначен за персонала на детски заведения, училища, детегледачи и родители на деца до 8 годишна възраст. От 2008 година програмата за обучение е сертифицирана за качество от Европейския референтен център по първа помощ - Париж, Франция /ЕFAC/, и удостоверенията, издадени от БЧК, са валидини в ЕС за 5-годишен период.

Обучението включва теоретична подготовка и практически упражнения в рамките на 9 учебни часа.

На курсистите се предоставя учебно ръководство, което влиза в цената на курса.

Курс по първа долекарска помощ за курса потърсете секретариатите на Областните съвети на БЧК.