Всяко дарение има значение!
От началото на септември 2011 г. в офисите за плащане на сметки на фирма Easy Pay имате възможност да направите дарение в полза на шест каузи на БЧК: