В ТЪРСЕНЕ НА ПЪТЯ КЪМ ХРАМА КАТО НРАВСТВЕНО ИЗМЕРЕНИЕ
06.10.2018 г.
Съществена част от програмата на Есенната академия на Фестивала на червенокръстки и здравни филми е обучителният модул. Той се провежда всеки следобед и е предназначен за служители, доброволци и активисти на БЧК, чиито преки служебни ангажименти включват и популяризирането пред обществеността на разнообразните дейности на организацията и нейните каузи. Лекторите са изтъкнати специалисти в сферата на медиите, връзките с обществеността и информатиката.
06.10.2018 г.
На 6 октомври 2018 г. от 9.30 ч. в НУЛЦ на БЧК – с. Лозен, Българският Червен кръст организира традиционно състезание за възрастни хора по бедствена готовност, първа помощ, психосоциална подкрепа и познания за техните права. В него ще участват повече от 80 души от 16 области на страната.
05.10.2018 г.
Актуално