Подкрепа за деца бежанци
В периода ноември 2016 г. - юни 2017 г. Български Червен кръст, с подкрепата на международната организация Terre des hommes, успя да подобри ежедневието на стотици деца и младежи, живеещи в приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците в гр. София. Екип от социални работници, психолози, компютърни специалисти и преводачи работеше ежедневно с децата на терен, провеждайки занимателни, образователни, психо-социални, компютърни и спортни дейности.

Вижте повече за прекрасния и изключително важен проект с оглед на по-пълноценния живот на децата бежанци!

(Изключителни благодарности на автора на видеото: Иво Даскалов, http://www.ivodaskalov.com/)


Bulgaria: Protecting children on the move from Terre des hommes on Vimeo.