На второто заседание на сесията на Общото събрание, ръководено от зам.-председателя на БЧК д-р Валентин Пеев, генералният директор д-р София Стоименова представи плана за работа на БЧК през 2018 г.
26.05.2018 г.
Редовната сесия на 66-ото Общо събрание на БЧК бе открита от председателя на БЧК акад. Христо Григоров, който приветства делегатите и представи официалните гости – представители на държавни институции, на МФЧК/ЧП – зона Европа, на Македонски Червен кръст и на Турски Червен полумесец, на неправителствени организации и партньори.
25.05.2018 г.
Българският Червен кръст призовава правоимащите лица да посетят пунктовете на организацията, за да получат срещу подпис и документ за самоличност полагащите им се хранителни продукти по програмата на ЕС.
08.05.2018 г.
Актуално