Подмяна на отделни артикули от екипировката и съоръженията на планинските спасители

Във връзка с необходимостта от подновяване и подмяна на отделни артикули от екипировката и съоръженията на планинските спасители на Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст и провеждане на процедура за определяне на изпълнители на поръчки за горното, се обръщаме към Вас за предоставяне на оферти за доставка на следните позиции съгласно критериите, посочени подолу в настоящото

I. ЗАДАНИЕ:
1. Панталон (полугащеризон) зимен – 50 (петдесет) броя – цвят черен или тъмно сив. Материал – висококачествена дву- или трислойна тъкан с дишаща мембрана, водо- и вятъронепропусклива. Еластични презрамки с регулатор може и платка отзад на кръста. Регулатор на маншета на панталона и в талията. Подлепване на шевовете. Странични водоупорни ципове. Функционални джобове – препоръчително.

2. Автомати за ски с повдигащи пети (комбинирани) за ходене и каране на ски по всякакви планински терени (със стопери) – 50 (петдесет) чифта.

3. Обувки зимни комбинирани за каране и ходене със ски – 45 (четиридесет и пет) чифта .

4. Щеки сгъваеми – 100 (сто) чифта.

5. Ски – 50 (петдесет) чф. За всякакъв терен (за пистово и извън пистово каране).

6. Колани за ски лепещи – за окомплектоване на 50 чф. (165 метра лента на рулони), 50 чф. закрепки, 50 бр. торбички/ или 50 комплектувани чифта. Офертата да бъде за лента за колани със състав 70% мохер и 30% синтетика. Да бъдат оферирани ширини на лентата съответно - 100 мм. Закрепките да бъдат с отвор не по малък от 15 мм на височина и съотвестващ на ширината на лентата на колана.

7. Челни лампи – 60 (шестдесет) броя. Надеждност, икономичност, възможности за регулиране на режима на силата на светене и съчетанието с далечина и ширина на осветената повърхност.

8. Раници - 40 литра – 50/петдесет/броя.Износоустойчеви материали гарантиращи здравина.

9. Обувки летни твърди – 45 (четиридесет и пет) чифта. Основен материал на изработка обработена кожа (набук и/или износоустойчива материя) . Да са подлепени с гумена лента по “борда” на обувката. Грайферна подметка тип “вибрам”. Да бъдат дишащи и водоотблъскващи, с антибактериални материали. Да притежават достатъчна твърдост, която да запазва глезените при движение по тежки терени. Да имат такава конструкция, която с малко усилие да позволява придвижване.

10. Очила гледчерни – 60 (шестдесет) броя. Фактор мин. 3 UV защита.

11. Раници медицински (спасителни) – 30 литра – 25 (двадесет и пет) броя.

12. Каски скиорски защитни в комплект с маска защитна – 75 (седемдесет и пет) броя. Каските да имат възможност за аудио слушалки, маските да са с двойна плака. Опция на слушалки към каските е предимство.

ІІ. Всички други елементи на оферираните количества задължително следва да бъдат посочени в офертите както следва:
1. Гаранционен срок – минимум 12 месеца;
2. Срок за изпълнение на поръчката ;
3. Предлагана цена без ДДС и с включено ДДС;
4. Доставката да се извърши от официален представител за България на производителя с опит в доставката и подръжката на подобни изделия;
5. Срок на валидност на офертата – минимум 30 дни от подаването и;
6. Условия на плащане.

ІІІ. КРИТЕРИИ И ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА.
1. Степен на съответствие с предмета на поръчката – 50%.
2. Срок за изпълнение на поръчката – 10%.
3. Предлагана цена без ДДС и с включено ДДС – 40%.

Вашата оферта следва да да бъде представена до 16.00 часа на 29.03.2018 г. в ст. 111 – деловодство на НС на БЧК, гр. София 1407, бул. ”Джеймс Баучер” №76 или по е-поща на адрес s.stoykov@redcross.bg заедно със следните документи и приложена мостра (модел) на оферирания артикул:

1. Копие от удостоверение за актуално състояние.
2. Копие от Булстат (ЕИК) регистрация.
3. Доказателства и гаранция за произход и качество на стоките.

Получените оферти и мостри ще бъдат разгледани и класирани от специално назначена комисия, която ще обяви резултатите в срок до 3 работни дни след приключване на работата си. Допуска се офериране и представяне на една или две мостра/и/модел/и/ по посочените по горе позиции. Един кандидат може да кандидатства за една или повече позиции.

С класирания на първо място кандидат по всяка една позиция ще бъде сключен договор за доставка, със следните изисквания и условия:
1. Стоката да бъде доставена в сградата на БЧК на адрес: гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер” №76 – дирекция ПСС.
2. Артикулите да бъдат опаковани по подходящ начин в отделни опаковки.

За получаване на информация свързана с оферирането по горепосочените артикули може да се обаждате на тел 02/81 64 777 или 02/49 23 056, или мейл s.stoykov@redcross.bg - Стойко Стойков.