Процедури и обяви
ЗАДАНИЕ
1. Предмет на поръчката: „Закупуване и доставка на 3 – 5 броя нови леки автомобили с повишена проходимост, 4х4, тип “SUV” “ на обща стойност до 153 000 (сто петдесет и три хиляди)лева с включен ДДС“ за нуждите на БЧК”

2. Офертата следва да съдържа:
2.1.Предмет на поръчката
2.2.Технически характеристики на поръчката
 • Двигател – до 2 000 см3
 • Гориво: бензин или дизел;
 • Мощност – над 130 к.с.
 • Двигател – отговарящ на европейските стандарти за екологичност относно изгорели газове Евро 5 / Евро 6.
 • Скорости - механични
 • Година на производство- след 2015 г.
 • Задвижване- 4х4, тип SUV.
 • Гаранция- не по- малко от 3 години;
 • Доставка – до град София.
 • Климатик;
 • Други предимства и подобрения на конкретно предлагания автомобил , ако има такива.
2.3. Срок на изпълнение на поръчката- до един месец;
2.4. Срок на валидност на офертата- не по- малко от 30 дни от подаване на офертата;
2.5. Предлагана единична и обща цена в лева без ДДС и с включен ДДС, ако участникът е регистриран по ДДС;
2.6. Условие на плащане: аванс и доплащане, по банков път.

3. Офертите ще се оценяват по следните критерии и съответните относителни тегла:
3.1. Степен на съответствие с предмета на поръчката – 40%
3.2. Предлагана крайна цена – 40%.
3.3.Срок за изпълнение на поръчката- 20%

Офертите трябва да се предадат до 13.00 часа на 20.10.2017 г. в ст.111 – деловодство на НС на БЧК, гр.София , бул.”Джеймс Баучер” №76 или по е-поща на адрес: i.michailova@redcross.bg