ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРТА

ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРТА

относно организиране на процедура по избор на хотелска база за провеждане на летен лагер „Академия за доброволци“ 2018 г. в периода 01.09.2018 г. до 09.09.2018 г.


Във връзка с организирането и провеждането на летен лагер „Академия за доброволци“ 2018 г., Български младежки Червен кръст се обръща към Вас с молба за предоставяне на оферта:

Предмет на поръчката: Осигуряване на нощувки и храна за 120 души в периода 01.09-09.09.2018 г. при следните параметри:
1. Местоположение – района на Българското Черноморие, в непосредствена близост до плажната ивица;
2. Капацитет на легловата база – от 110 до 140 души;
3. Условия за настаняване (вид стая, бр. хора за настаняване в стая);
4. Цена на храноден (нощувка + закуска + обяд + вечеря) от 110 до 140 души:
- по 8 бр. нощувки (и пълни хранодни) за 10 души в периода 01.09 - 09.09.2018 г.
- по 7 бр. нощувки (и пълни хранодни) за 110 души в периода 02.09 - 09.09.2018 г.
5. Наличие на ресторант за извършване на храненето (закуска, обяд, вечеря) – от 110 до 140 души;
6. Да разполага с минимум 6 помещения, подходящи за работа в малки групи, оборудвани с мултимедия;
7. Помещение за вечерна програма – открито и закрито – с капацитет минимум 110 души и собствена озвучителна техника, която да е на разположение на екипа на лагера за цялото време на лагера;
8. Наличие на помещение за техническа стая на екипа и съхранение на материали, с размер не по-малко от 20 кв. м., която да е на разположение 24/7 (денонощно) и да се заключва;
9. Наличие на открит/закрит басейн и/или обособено място на плажната ивица;
10. Възможности за допълнителни занимания – помещения за провеждане на специализирани тематични занимания (танци, музика, рисуване и др.), както и спортни занимания и организиране на свободното време (баскетболни/волейболни игрища, еко пътеки, лагерни огньове, др.);
11. Наличие на големи открити площи за игра и разходки;
12. Наличие на паркинг за МПС (автомобил, микробус, автобус).

При изготвяне на офертите, моля да бъдат включени следните реквизити:
• Капацитет на базата: от 110 до 140 души;
• Условия за настаняване (вид стая, бр. хора настанени в една стая);
• Период на провеждане на събитието: 01.09-09.09.2018 г.;
• Осигурена храна за 9 дни (Опишете броя на храненията, кафе паузи, междинни хранения, ако има такива, безалкохолни напитки и др. Моля, упоменете и начина на сервиране – блок маса или индивидуално сервиране);
• Предоставяна допълнителна площ за занимания на открито – спортни площадки и игрища;
• Наличие на открит/закрит плувен басейн;
• Условия за плаж – разстояние до плажната ивица, обособено място на плажната ивица, предоставяне на шезлонг и чадър и др.;
• Наличие на помещение за техническа стая на екипа и съхранение на материали, с размер не по-малко от 20 кв. м., която да е на разположение 24/7 (денонощно) и да се заключва;
• Наличие на помещение за вечерна програма – открито и закрито – с капацитет минимум 110 души и собствена озвучителна техника, която да е на разположение на екипа на лагера за цялото време на лагера;
• Наличие на поне 6 помещения за работа по групи (15-20 души), оборудвани с мултимедийни проектори, които могат да се използват целодневно;
• Възможност за ползване на помещения за провеждане на специализирани тематични занимания (танци, музика, рисуване и др.), както и спортни занимания и организиране на свободното време (баскетболни/волейболни игрища, еко пътеки, лагерни огньове, др.);
• Наличие на големи открити площи за игра и разходки;
• Наличие на паркинг за МПС (автомобил, микробус, автобус);
• Безжичен интернет на територията на цялата база и по-специално в техническата стая за екипа, учебните зали и помещения, както и местата за провеждане на вечерни програми;
• Предлагана цена без ДДС и с включено ДДС (ценови диапазон от 35 до 40 лв. на ден на човек с включен ДДС);
• Условия на плащане - % авансово плащане и доплащане;
• Начин на плащане - по банков път;
• Срок на валидност на офертата не по-кратък от 09.09.2018 г.
• Срок на изпълнение: 09.09.2018 г.;
• При представяне на офертите, кандидатите следва да представят Удостоверение за актуално състояние или такова от Търговския регистър.

Офертите ще бъдат оценявани по следните критерии и техните относителни тежести:
• Степен на съответствие с предмета на поръчката – 55%
• Предложена цена – 30%
• Срок за изпълнение – 15%

Краен срок за получаване на офертите до 11:30 часа на 27.07.2018 г. в запечатан не прозрачен плик в стая 111 - деловодството на НС на БЧК на адрес: бул. „Джеймс Баучер” 76, София 1407, или на електронен адрес: d.dimitrova@redcross.bg.

Лице за контакт: Диляна Димитрова, експерт, Дирекция БМЧК, мобилен телефон 0886281858 и електронна поща d.dimitrova@redcross.bg.