Задание


Във връзка със своята 85-годишнина, която предстои в края на настоящата 2018 г., Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст представя на Вашето внимание:

I. Технически характеристики на книга за историята на планинското спасяване:
1. Тираж: 1200 бр. (1400) бр.;

2. Тяло:
 • Формат: 165x230 мм;
 • Обем: 452 стр.; (Забележка: Броят на страниците може да варира)
 • Цветност: 4+4 (CMYK); (Забележка: Снимките да са както в оригинала черно-бели или цветни, като 343 са черно-бели, а 695 - цветни.)
 • Хартия: 100 гр. хроммат.

3. Корица с твърда подвързия:
 • облекло: 4+0, 150 гр. мат, едностранен мат-ламинат;
 • мукава 2 мм;
 • форзац: 170 гр. офсет без печат;
 • концево шиене, лепене;
 • кръгло гръбче.

4. Подготовка на книгата за печат:
 • предпечат и дизайн – отделна позиция в офертата;
 • печат и подвързване – отделна позиция в офертата.

5. Начин на плащане.

ІІ. В офертата задължително следва да бъдат посочени:
1. Предмет на офертата съгласно посочените по горе изисквания.
2. Предлагана цена без ДДС и с включено ДДС;
3. Срок за изпълнение;
4. Условие на плащане;
5. Срок на валидност на офертата - не по-малко от 60 дни.

III. Критерии за оценка и тяхната относителна тежест:
 • Степен на съответствие с предмета на поръчката - 40%
 • Предложена цена – 40%
 • Срок за изпълнение – 20%

Офертите трябва да се предадат до 16:00 часа на 15.05.2018 г. в НС на БЧК, 1407 София, бул. Джеймс Баучер 76, или по е-поща на адрес s.stoykov@redcross.bg.
За контакти: Стойко Стойков, тел. 0887 100 332