Процедури и обяви
ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРТА
icon_docs.gif
  Задание шапки.doc


І ЗАДАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ


ОТНОСНО: Изпълнение за закупуване и доставка на шапки с емблемата на БЧК - за нуждите на БЧК.

І. ПРЕДМЕТ

Шапките с емблемата на БЧК са част от екипировката и са необходими за членовете на доброволните екипи на БЧК, даващи възможност за тяхното разпознаване при участието им в акции за подпомагане на пострадали и други мероприятия с тяхно участие.

ІІ.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Бейзболни шапки тип сандвич - 800 бр - 5 панела и метален ограничител, памук, сини и червени разпределени по равно, с лого на БЧК отпред над козирката, червен кръг върху бяла подложка /2 цвята/ с диаметър 6 см. и отзад над отвора извито в дъга изписан сайта на БЧК - www.redcross.bg

ІІІ. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Срок на доставка;
Валидност на офертата;
Предложена цена с ДДС и без ДДС;
Начин на плащане – авансово и доплащане;
Място на доставка – Секретариат при НС на БЧК - гр.София , бул.”Джеймс Баучер” № 76.
Кандидатите могат да подават оферти за всяка отделна позиция.

Офертите трябва да се предадат до 16.00 часа на 25.08.2017 г. в ст.111 – деловодство на НС на БЧК, гр.София , бул.”Джеймс Баучер” № 76 или по е-поща на адреси: j.slivensky@redcross.bg и n.nikolov@redcross.bg