Процедури и обяви
ЗАДАНИЕ
icon_docs.gif
  Техническо задание - pdf-файл
icon_docs.gif
  Техническо задание - doc-файл


БЧК е част от ЕСС на страната и от Националния план за защита при бедствия, като Доброволните екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи (ДЕРБАК) участват активно в мероприятия по оказване помощ на нуждаещи се. За целта е необходимо да бъде закупено полево аварийно осветление, осигуряващо самостоятелност при функционирането на полевите лагери, както и при работа нощем в реални ситуации.

Предлагаме на вашето внимание задание и технически изисквания за закупуване и доставка на мобилно полево лагерно осветление за нуждите на БЧК.


І. ПРЕДМЕТ

Полевото лагерно осветление е необходимо за осигуряване на надеждно автономно осветление при работа нощем на Доброволните екипи на БЧК (ДЕРБАК), както и при развръщане на полеви лагери в условия на бедствие.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

  • LED модули: /Халогенни / осигуряващи достатъчна
осветеност на голям периметър;
  • Материал: устойчив на атмосверни влияния /екструдиран aлуминий/
  • Мощност: до 1000 W
  • Работно напрежение: 95 – 450V AC/D
  • Frequency Range: 50 Hz при АС захранване
  • Светлинен добив (Lm): >20000 Lm при източника
  • Ъгъл на излъчване: 160 х160 градуса или освет. зона 40 х40 м >от 1000 м2
  • Продължителен жизнен цикъл: 50 000 часа
  • Степен на защита: IP67
  • Височина на монтаж: пилон: 3 - 12 метра

За да прочетете пълните изисквания моля изтеглете прикачения файл.