ЗАДАНИЕ


ЗАДАНИЕ

ОТНОСНО: Изпълнение на доставка на 12 броя GPS апарати с вградена карта за нуждите на ПСС при БЧК.

І. ПРЕДМЕТ

GPS апаратите са необходими за целите на Планинска спасителна служба. Същите следва да са устойчиви на сурови метеорологични условия. Следва да бъдат използвани, както за личната сигурност на планинските спасители при тяхното ориентиране в планините при лоши МТО условия, така и за облекчаване на работата при търсенето, намирането и транспортирането на пострадали и нуждаещи се от помощ туристи.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ и ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Подходящи габарити, тегло, достатъчно голям цветен дисплей, сензорен екран, повишена удароустойчивост и водоустойчивост.
2. Вградена карта OFRM на България с постоянна безплатна постоянна актуализация на картата и съвместимост.
3. Наличие на електронен компас, барометричен алтиметър и да позволява безжичен обмен на данни.
4. Доставка и срок – до град София, до 30 дни след сключване на договор.
5. Гаранционен срок – минимум 12 месеца и възможност за доставка на резервни части в период не по- малък от 10 год.
6. Доставката да се извърши от официален представител за България на производителя с минимум 10годишен опит в доставката и подръжката на GPS апарати.
7. Наличие на фирмен сервиз за гаранционна и извънгаранционна поддръжка.
8. Сравнителна таблица на различни модели GPS апарати отговарящи на горните изисквания
9. Срок на валидност на офертата – минимум 30работни дни от подаването и.

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА и ТЯХНАТА ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ
1. Степен на съответствие с предмета на поръчката – 40%
2. Срок за изпълнение на поръчката- 20%
3. Предлагана крайна цена – 40%.


Офертата трябва да се предадат до 16.00 часа на 16.11.2017 г. в ст.111 – деловодство на НС на БЧК, гр. София, бул.”Джеймс Баучер” №76 или по е-поща на адрес s.stoykov@redcross.bg