Процедури и обяви
ЗАДАНИЕ
Обект: Извършване на основен ремонт на алуминиеви вериги комплект за снежна машина- Кесборер PB.39.200.D- Амбуланс – БЧК - база ПСС Боровец

Във връзка с необходимостта от избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ за основен ремонт на алуминиеви вериги комплект за снежна машина - Кесборер PB.39.200.D – Амбуланс, собственик БЧК – местонахождение база ПСС Боровец, производство юни 1985 г., фабричен № на машината 813.0000.10.12272, каталожен № на веригите 813.29.35.001.29.А, четирилентови, ширина 1550 мм се обръщаме към Вас за изготвяне на оферта с включени следните реквизити:

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Основния ремонт задължително трябва да включва подмяната на всичките 8 (осем) броя гумени ленти с нови такива, подмяна на негодни алуминиеви ребра, странични стабилизатори, ледени шпайкове, снежни шпайкове, крепежни болтове и водачи - с нови или използвани, но в добро състояние, което би се установило при извършването на демонтажа и други.

За гумените ленти да бъде посочен източника и гаранционните условия на производителя.

Да се посочи опита по извършването на такава дейност за други подобни машини.

1. Предмет на офертата съгласно посочените данни на машината.
2. Предлагана цена без ДДС и с включено ДДС;
3. Срок за изпълнение;
4. Условие на плащане;
5. Гаранционен срок;
6. Срок на валидност на офертата- не по- малко от 60 дни.

Офертите трябва да се предадат до 16:00 часа на 31.08.2017 г. в НС на БЧК, или по е-поща на адрес e.neshev@redcross.bg
За контакти: Емил Нешев, тел.: 0887 100 339