Процедури и обяви
ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРТА
icon_docs.gif
  Задание - pdf файл
icon_docs.gif
  Задание - doc файл
icon_docs.gif
  Приложение - doc файл


Във връзка с осъществяването на съпътстващите мерки по процедура „BG05FMOP001-2.002 - Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти -2016” , Националният съвет на БЧК стартира процедура за избор на производител и доставчик на отличителни облекла за служителите и доброволците, работещи по осъществяване на програмата. В случай, че се интересувате от изпълнението на поръчката подробности относно кандидатстването може да откриете в прикачения файл със заданието. Краен срок за получаване на офертите - до 12.00 часа на 09.12.2016г. в стая 111 - деловодството на НС на БЧК на адрес: бул. „Джеймс Баучер” 76, София 1407, или на електронен адрес: p.penchev@redcross.bg.