ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРТА Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Помощ за интеграция”

Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Помощ за интеграция” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG65AMNP001-2.004 финансирана от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и договор № 812108-75/11.10.2017 г. между Българския Червен кръст и Министерството на вътрешните работи на Република България е необходимо закупуване на медикаменти по рецепти за бенефициенти по проекта.

Продължителността на проекта е не повече от три години.
Лекарствата ще бъдат предоставяни само по индивидуални рецепти. Освен лекарствени средства по рецептите могат да бъдат предписвани адаптирани бебешки млека.

В случай, че проявявате интерес, моля да изпратите оферта съдържаща следната информация:
1. Търговска отстъпка при закупуване;
2. Условия на плащане /еднократни или разсрочено; на каса или по банков път/;
3. Срок за доставка на определен медикамент в случай на неговата липса;
4. Срок на валидност на офертата* – 30 дни от датата на подаване.

Оценката на офертите ще бъде извършена по следните показатели:
1. Условия на плащане /с предимство ще се оценят офертите предлагащи разплащане по банков път на доставките извършени за определен период от време/;
2. Предложена търговска отстъпка при закупуване;
3. Срок за доставка на определен медикамент в случай на неговата липса.

Офертите се приемат в запечатан плик на адрес: София, бул. ”Джеймс Баучер” 76 – стая 111 - деловодство или на e-mail: e.alexandrova@redcross.bg до 16:00 часа на 22.01.2018 г.

Лице за контакт и допълнителни въпроси:
Елена Александрова
Счетоводител проект
Тел: 02/ 81 64 775
GSM: 0888 112 396
e.alexandrova@redcross.bg

Забележка: Условията за доставка посочени във Вашата оферта ще бъдат отразени в договор, с продължителност до 1 октомври 2020 година.