Процедури и обяви
Екипировка за ПСС
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с необходимостта от подновяване и подмяна на якетата на планинските спасители членове на Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст и провеждане на процедура за определяне на изпълнители на поръчки за горното, се обръщаме към Вас за предоставяне на оферти за доставка на:

І. 500 (петстотин) якета – по 125 (сто двадесет и пет) броя годишно, съгласно критериите посочени по-долу в настоящото писмо - задание. Деклариране на възможност за доставка на същото количество от 500 (петстотин) якета, в рамките на 4 (четири) последователни години включително и осъществяването на първа доставка при запазване на оферираните условия за цялото количество от 500 броя и съгласно техническите изисквания посочени в настоящото писмо – задание, както следва:
1. Цвят на якетата: червен основен и/или червен, черен или тъмно сив втори цвят.
2. Размери по договаряне – по стандарт на размерите и възможност за изпълнение на същите: S, M, L, XL ,XXL, XXXL – мъжки и S, M - дамски.
3. Отличителни знаци – знак (емблема) на ПСС при БЧК по указани параметри – текстилна или печат. Знак на производителя. Допустимост на други знаци при предварително съгласуване.
4. Качулка – регулируема (допустимо е прибиране в яката).
5. Водоупорни ципове, предимство е ако основния цип е с двойна машинка.
6. Регулатор на маншета, наличието на вътрешен мех е предимство.
7. Предпазващ колан на талията е допустим.
8. Функционални джобове – препоръчителен вариант 2 бр. странични долу, 1 бр. горе ляво, 1-2 бр. вътрешни.
9. Подлепване на шевовете.
10. Наличие на два броя проветряващи отвора „хриле” – препоръчително е да са пред, а не под мишницата.
11. Материал – висококачествена трислойна тъкан с дишаща мембрана, водо и вятъронепропусклива.
12. Антимикробна обработка (сертификат).
13. Сертификати, технически данни и мостра за основната материя на якетата, както и за спомагателните материи и материали. Предимство е всякаква допълнителна информация за здравината и качествата на основната материя.
14. Екологично чиста (освен тъканта) и използваните багрила и химикали (сертификат).

ІІ. Всички други елементи на оферираните количества задължително следва да бъдат посочени в офертите както следва:
1. Гаранционен срок – минимум 12 месеца.
2. Срок за изпълнение на поръчката.
3. Предлагана цена без ДДС и с включено ДДС (вкл. транспорт, опаковка и застраховка до склад в гр. София).
4. Доставката да се извърши от официален представител за България на производителя или директно от производител с опит в производството, доставката и подръжката на подобни изделия.
5. Срок на валидност на офертата – минимум 45 работни дни от подаването и .
6. Условие на плащане (аванс, доплащане и др.).
7. Приложена мостра съответстваща с предмета на поръчката и неговите технически параметри.

ІІІ. Критерии и относителна тежест за оценка на офертите:
1. Степен на съответствие с предмета на поръчката – 50%.
2. Срок за изпълнение на поръчката – 10%.
3. Предлагана цена без ДДС и с включено ДДС – 40%.

Вашата оферта следва да бъде представена до 16.00 часа на 24.11.2016 г. в ст. 111 – деловодство на НС на БЧК, гр.София 1407, бул.”Джеймс Баучер” №76 или по е-поща на адрес s.stoykov@redcross.bg заедно със следните документи и приложена мостра (модел) на оферирания артикул:

1. Копие от удостоверение за актуално състояние.
2. Копие от Булстат/ЕИК/ регистрация.
3. Доказателства и гаранция за произход и качество на стоките.

Подадените оферти и мостри следва да бъдат само за един модел яке. Всички мостри следва да бъдат в завършен (окончателен) вид , в т.ч. и цветово.

С класирания на първо място кандидат ще бъде сключен договор за доставка, със следните изисквания и условия:
1. Стоката да бъде доставена в сградата на БЧК на адрес: гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер” №76 – дирекция ПСС.
2. Мострата на спечелилата оферта следва да бъде оставена в дирекция ПСС при БЧК до извършване на доставката.
3. Артикулите да бъдат опаковани по подходящ начин в отделни опаковки.

За получаване на информация свързана с оферирането по горепосочените артикули може да се обаждате на тел 02/81 64 777 или 02/49 23 045, или мейл s.stoykov@redcross.bg - Стойко Стойков.