Задания за превоз на хранителни продукти

ОС на БЧК - Благоевград отправя покана за избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнението на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2017 - 2019 г.
ОС на БЧК - Велико Търново отправя покана за избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнението на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2017 - 2019 г.
ОС на БЧК - Видин отправя покана за избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнението на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2017 - 2019 г.
ОС на БЧК - Кърджали отправя покана за избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнението на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2017 - 2019 г.
ОС на БЧК - Кюстендил отправя покана за избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнението на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2017 - 2019 г.
ОС на БЧК - Монтана отправя покана за избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнението на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2017 - 2019 г.
ОС на БЧК - Шуменотправя покана за избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнението на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица 2017 - 2019 г.