Процедури и обяви
Във връзка с необходимостта от подмяна на якетата на планинските спасители, Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст провежда процедура за определяне на изпълнители на поръчки за доставка на 500 (петстотин) якета.
Националният съвет на БЧК стартира процедура за избор на производител и доставчик на отличителни облекла за служителите и доброволците