Работа с бежанци и мигранти
В света има милиони хора, които живеят далеч от родните си места. Някои доброволно напускат домовете си и заминават за чужди страни в търсене на по-добър живот, други са принудени да се разделят със своите семейства, за да се спасят от преследване, гражданска война или насилие.
Бежанците се нуждаят от специализираните услуги, закрилата и подкрепата на неправителствените организации.
Годишно БЧК предоставя помощ и широк кръг от социални услуги на около 1300 чужденци, предимно лица с предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут.
Във връзка с нарастващия брой хора, търсещи убежище в Европа, Движението на Червения кръст и Червения полумесец открива кампания под надслов „Да спрем безразличието. Да защитим хуманността.“