Здравна просвета
Усилията на БЧК за разпространение на здравни знания и култура са съобразени с Националната здравна стратегия и Националните програми за борба със социално значимите заболявания...
Десетото юбилейно издание на националната конференция по е-здравеопазване „Иновационен модел за устойчиво и модерно здравеопазване" събра представители на държавни институции, депутати, специалисти от държавни, общински и частни здравни заведения и от здравноосигурителни компании
В края на 2012 г. БЧК разкри зелена телефонна линия 0800 13 454 за предоставяне на информация на гражданите, относно рака на маточната шийка.