Социални услуги
Домашният социален патронаж в град Смолян предлага една подходяща форма на обслужване по домовете на лица
Дневните центрове за стари хора в градовете Пловдив и Перник, осигуряват една много търсена
Чрез 12-те обществени трапезарии, БЧК предоставя безплатен обяд на общо 989 уязвими граждани, които поради материални, финансови
Бюрата за социални услуги предлагат различни услуги, свързани с гледане на деца, болни,
Домът за стари хора в град Кърджали предоставя комплекс от дългосрочни социални услуги на лица
Български Червен кръст въведе интегриран модел за предоставяне на здравни грижи и социални услуги в дома на възрастни, хронично-болни и хора с трайни увреждания
Стационарът на Хоспис "Червен кръст" в Кърджали е изграден по европейски стандарти
От 1 юни 2007 година, Българският Червен кръст пое управлението на диспечерските гарови служби
Първият телефон на доверието в България е открит през 1982 година