Финанси
icon_docs.gif
  Отчет на Българския Червен кръст за изразходваната субсидия за периода януари - март 2017 г.
icon_docs.gif
  Отчет на Българския Червен кръст за изразходваната субсидия за периода април - юни 2017 г
icon_docs.gif
  Отчет на Българския Червен кръст за изразходваната субсидия за периода юли - септ. 2017 г - Приложение 2
icon_docs.gif
  Отчет на Българския Червен кръст за изразходваната субсидия за периода юли - септ. 2017 г - Приложение 2а
icon_docs.gif
  Отчет на Българския Червен кръст за изразходваната субсидия за периода юли - септ. 2017 г - Приложение 2б
icon_docs.gif
  Отчет на Българския Червен кръст за изразходваната субсидия за периода юли - септ. 2017 г - Приложение 3
icon_docs.gif
  Отчет на Българския Червен кръст за изразходваната субсидия за периода юли - септ. 2017 г - Приложение 3аТук можете да видите финансовите отчети на БЧК от 2004 до 2016 г.