Фондонабиране
Основната цел на програма ''Топъл обяд'' е да се подпомогне физическото развитие на деца в неравностойно положение и чрез топлия обяд те да се върнат в училище.
Национален дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия
Фонд за набиране на средства за подпомагане на пострадали при бедствия, аварии и катастрофи
Обществен фонд “Творческо развитие и образователни потребности на деца и младежи със специфични нужди”
Традициите на БЧК в областта на благотворителността и милосърдието му позволяват да намира най-подходящите форми на подпомагане.
Наблюдавано жилище на Български Червен кръст „Шарената къща“ е създадено в рамките на проект „Социална програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции“
Ценим Вашето доверие в нашата преценка за най-целесъобразно оползотворяване на дарените от Вас средства.
БЧК организира кампании по Апели на МФЧК/ЧП в случаи на бедствия