Актуално

През учебната 2018-2019 година стартира обучение по магистърска програма "Социална работа с бежанци и мигранти", Факултет по педагогика, СУ "Св. Климент Охридски", в задочна форма на обучение.

Програмата се реализира с подкрепата на Представителството на Върховния комисар за бежанците към ООН в България.

Цялата необходима информация за магистърската програма "Социална работа с бежанци и мигранти" е налична на сайта на СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика

Информация за кандидатмагистърската кампания 2018-2019 г. е налична на:https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_pedagogika

Подаване на документи – от 13 август до 26 септември 2018 г.
Конкурсен изпит/събеседване – на 28 септември 2018 от 9.00 ч.
Контакти за подаване на документите и за въпроси във връзка с приема: отдел „Студенти“ инсп. В. Ралева, стая 212, Ректорат (Северно крило), тел. 02/9308 526

Информация за общите условия за кандидатстване в магистърски програми в СУ „Св. Климент Охридски“ е налична на сайта на СУ "Св. Климент Охридски" - в секция Прием, Правилник за прием на магистри, както и в Справочник за ОКС „магистър“.

Имейл за контакт с ръководителя на магистърската програма: S.ChavdarovaKostova@fp.uni-sofia.bg