Отчети


Влошаващата се хуманитарна криза в Сирия, комбинирана с нарастващо нестабилната ситуация в Афганистан и Ирак, доведе до значително увеличаване броя на хора, търсещи международна закрила в България. През 2013 г. борят на лицата, потърсили закрила в страната, се увеличи драстично на 7144 (петкратен ръст в сравнение с 2012 г., когато са подадени едва 1387 молби за закрила). Търсещите закрила са били, и все още са, предимно сирийци или хора без гражданство от сирийски произход – а повече от 25 на 100 от тях са непълнолетни. През 2013 г. Държавната агенция за бежанци (ДАБ) е предоставила общо 2462 бежански или хуманитарни статута, в сравнение със само 177 положителни решения през 2012 г.

За повече информация отворете прикачения файл.