Проекти

„Подобряване на условията за прием и интеграция на лицата, търсещи убежище и бенефициенти на международна закрила в България”
Проект „Насърчаване на хигиената и здравословния начин на живот в приемателните центрове на ДАБ”, финансиран от Швейцарския Червен кръст, подкрепен от Алианц Суис /Allianz Suisse/
Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма за туберкулоза", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.