Първа помощ на пострадал

Как да постъпим в случай на:

Спиране на сърдечната дейност
 • Проверете внимателно дали пострадалия има дишане и сърдечна дейност, ако няма то тогава:
 • Извикайте за помощ, някой който да позвъни на спешните медицински служби и да Ви бъде в помощ когато провеждате мерките по съживяване!
 • Направете 30 извънгръдни притискания на сърцето!
 • Направете 2 вдухвания!
 • Редувайте 30 притискания с 2 вдухвания!
 • Продължете така до пристигането на мястото на екип от медицински професионалисти!

Техника за извънгръдни притискания на сърцето
 • Поставете пострадалият върху твърда подложка – дъска, върху пода, маса.
 • Клекнете отстрани на пострадалия.
 • Поставете възглавничката на дланта на едната Ви ръка по средата на гръдната му кост.
 • Поставете втората си длан върху първата и кръстосайте пръстите на ръцете си.
 • Опънете ръцете, изправете лактите. Вашите рамена трябва да са над гръдния кош на пострадалия.
 • Упражнете натиск право надолу, като гръдната кост при всеки натиск трябва да хлътва с 4-5 см. надолу.
 • След всеки натиск оставете гръдният кош да се върне в изходното си положение.
 • Всяко едно притискане трябва да трае около 0.5 секунди.

Техника на изкуствено дишане “уста към уста”
 • Отворете дихателните пътища на пострадалия - повдигнете брадичката нагоре, отведете челото назад.
 • Притиснете с два пръста ноздрите на пострадалия.
 • Сложете предпазно устройство върху устата на пострадалият за избягване на директен контакт с устата на пострадалия – чиста марля, защитна маска.
 • Обхванете с вашите устни устата на пострадалият и вдухайте въздух в устата му, като в същото време следите с поглед дали се повдига гръдният му кош. Всяко едно вдухване трябва да е с продължителност от 1 секунда.

Безсъзнание, когато са налице нормално дишане и пулс
 • Убедете се че пострадалия е в безсъзнание.
 • Отворете дихателните му пътища - повдигнете брадичката нагоре, отведете главата назад! Убедете се че пострадалият има дишане и сърдечна дейност. Разкопчайте яката на ризата му.
 • Поставете пострадалият в стабилно странично положение. Сигнализирайте на спешните медицински служби за случая.
 • До пристигането им проверявайте периодично за наличие на пулс и дишане у пострадалия.Техника за поставяне в стабилно странично положение
 • Клекнете отстрани на пострадалия.
 • Изпънете двата крака на пострадалият по дължина.
 • Поставете близкостоящата до Вас ръка под прав ъгъл към тялото на пострадалият, както и под прав ъгъл в лакътната става. Дланта да е обърната нагоре.
 • Вземете другата ръка и през гръдният кош на пострадалият фиксирайте дланта и към близкостоящата до Вас буза на пострадалия.
 • Сгънете в коляното и повдигнете далечният от Вас крак като влачите стъпалото му по земята.
 • След което хванете срещуположното му от Вас рамо и таза и го превъртите настрани, докато коляното му не докосне земята. Поставете този крак под прав ъгъл към другият крака, както и под прав ъгъл в колянната става.
 • Отведете главата назад и отворете устата на пострадалия!

Задушаване
Пострадалият хрипти, дави се, понякога може и да не издава въобще звук.
 • Направете 5 силни потупвания между плешките на гърба.
 • Направете пет притискания на предната коремна стена с двете ръце през кръста на пострадалия /маньовър на Хаймлих/.
 • Редувайте периодично 5-те потупвания по гърба с 5 маньовъра на Хаймлих, като след всеки цикъл проверявайте в устата дали чуждото тяло не се вижда и може да бъде отстранено с ръка.
 • Ако пострадалият междувременно загуби съзнание, внимателно го поставете на земята и почнете да правите извънгръдни притискания на сърцето.
 • Продължавайте да оказвате помощ до пристигането на спешната медицински служби!

Техника за провеждане на маньовъра на Хаймлих
 • Застанете малко в страни и отзад на пострадалия.
 • Наведете го леко напред, като придържате с едната си ръка предната му гръдна стена.
 • Обгърнете го с двете си ръце около талията му. Поставете единият юмрук на ръката си между пъпа и долната част на гръдната му кост. Обгърнете с другата си ръка свитият юмрук на първата и притиснете силно в посока към Вас и нагоре. Повторете това движение 5 пъти!

Масивно кръвотечение
 • Избягвайте директен контакт с кръвта на пострадалия, поставете еднократни ръкавици!
 • Притиснете мястото с пръста на ръката си или го притиснете с чиста марля, бинт или кърпа.
 • Поставете пострадалия в хоризонтално положение или седнал.
 • Направете с помощта на ролка от бинт притискаща превръзка.
 • Повдигнете засегнатият крайник над нивото на сърцето.
 • Ако кръвотечението продължава, направете надвръзка, т.е. втора превръзка върху първата.
 • Ако и тогава раната продължава да кръвотечение, свалете и двете превръзки и направете нова по-стегнато.

Изгаряне
 • Поставете изгореният участък под хладка течаща вода в продължение на 10-15 минути.
 • Повдигнете крайника, за да се намали отока!
 • Покрийте изгореното място с чиста марля бинт или друга чиста тъкан!


За да изкарате курс по ПДП потърсете секретариатите на Областните съвети на БЧК