Курсове/Семинари


Курсовете за обучение се провеждат съгласно  "Инструкция за организиране на курсове за водни спасители", утвърдена от Националния съвет на БЧК с решение № 9, протокол № 1 от 25.01.2008 г. Инструкцията е изготвена на основание Закона за Българския Червен кръст (обнародван в ДВ, бр. 87 от 29.09.1995 г.) и Наредбата за водно спасителната дейност и обезопасяването на водните площи (приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 24.07.1996 г., обнародвана в ДВ, бр. 65 от 31.07.1996 г.).
 
Водноспасителната служба при БЧК провежда курсове за следните квалификационни степени:




  • Старши спасител - дава право на професионална работа, като ръководител на спасителна станция

  • Инструктор - дава право за провеждане на теоретични и практически занимания в курсовете за “Млад спасител”, ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, “Воден спасител на открити водни площи и море”

Заверката на личния талон се изисква при постъпване на работа за спасителите от квалификационната степен ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи и море” и се провежда ежегодно.

Курсове и заверките се организират и провеждат от Областните съвети на БЧК в цялата страна