Дейности
Където има най-голяма нужда
icon_docs.gif
  Списък на дарилите онлайн през 2014 г.
icon_docs.gif
  Списък на дарилите онлайн през 2015 г.


Можете да дарите без условия, за да помогнете там, където има най-голяма нужда.

Ценим Вашето доверие в нашата преценка за най-целесъобразно оползотворяване на дарените от Вас средства. Така заедно помагаме за решаване на най-належащи хуманитарни нужди.