Активни кампании

 

Техносим ЕАД
Българският Червен кръст и Техносим ЕАД набират и даряват средства за осигуряване на безплатен обяд за деца в неравностойно положение, на самотни родители, сираци и безпризорни.
Всяка продадена керемида от продуктовата гама на Техносим за периода от 15.04 до 31.12.2013 г. ще носи по 0.01 лв. за програма „Топъл обяд”.
 Интеркапитал Груп
Българският Червен кръст и Интеркапитал груп набират средства за хуманитарните каузи на организацията. Акционерното дружество Интеркапитал Груп, притежател на марката CashTerminal предоставя услуги на пазара за приемане на плащания през  автомати, разположени на територията на цялата страна. Прилагането на системата CashTerminal предоставя на крайния потребител възможност да заплати използваните от него услуги в налични пари, безплатно по всяко време и на удобни за потребителя места без да се налага да посещава офисите и гишетата на доставчиците на услуги.

Освен заплащане на услуги, всеки един потребител ще има възможност да направи дарение през системата CashTerminal за избрана от него кауза на Българския Червен кръст. Дарените средства ще бъдат в полза на: деца в неравностойно положение, сираци и полусираци, от многодетни семейства и с нисък социален статус; пострадали при бедствия, аварии и катастрофи; самотни, социално слаби и хронично болни възрастни хора; деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия; социално слаби семейства, отглеждащи деца и младежи със специфични нужди.
 Мтел
Мобилният оператор е един от съоснователите на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК и предоставя безвъзмездно на организацията кратък номер 1255, на който чрез изпращане на SMS клиентите на компанията даряват 1 лв. в полза на програма „Топъл обяд“.